EAD
Rodinné pasy
Miroslav Houška
MO Pelhřimov
Mladí křešťanští demokraté
KDU-ČSL

Nacházíte se zde: Úvodní stránka » Živá voda pro Pelhřimov. Program KDU-ČSL Pelhřimov 2018

Živá voda pro Pelhřimov. Program KDU-ČSL Pelhřimov 2018

Září 26, 2018

Pelhřimov - Proč kandidujeme? Chceme odpovědně hospodařit s penězi města. Máme zkušenosti - v pelhřimovském zastupitelstvu pracujeme od roku 1990. Dvanáct let vedl město starosta zvolený za KDU-ČSL. Víme, že rozvoj města se neměří jen počty podniků a metry chodníků, ale i kvalitou lidského života všech generací. Chceme prosperující, a přitom klidné město s dostupnými službami a pestrou nabídkou vzdělání i volnočasových aktivit.vizual_pe_letak_1str.jpg

1) Zvláštní péči budeme věnovat zajištění dostatku vody pro město a jeho místní části. A za rozumnou cenu.
2) Budeme usilovat o co nejrychlejší stavbu západní části obchvatu města.
3) Budeme pokračovat v budování cyklostezek a cyklopruhů pro relax i jízdu do práce.
4) Podpoříme výstavbu především moderních bytových domů a také individuální bytovou výstavbu.
5) Chceme revitalizovat rekreační zónu kolem rybníka Stráž.
6) Budeme hledat využití pro stavby, které neslouží původnímu účelu a u kterých hrozí, že budou ostudou města (bývalá pošta, obchodní dům Vysočina, kostel sv. Anny…).
7) Budeme uceleně řešit prostor na pelhřimovských sídlištích (zeleň, osvětlení, hřiště, chodníky, parkoviště, stezky, stání pro odpady, stání pro kola).
8. S Charitou a Krajem Vysočina prozkoumáme možnosti azylového domu či bytů pro občany města v těžké situaci (domácí násilí, živelní pohroma…).
9) Prosadíme posílení internetového připojení v místních částech Pelhřimova.
10) Více zapojíme občany do rozhodování o investicích města. Prosadíme, aby o části rozpočtu Pelhřimova mohli lidé spolurozhodovat v anketě.