EAD
Rodinné pasy
Miroslav Houška
MO Pelhřimov
Mladí křešťanští demokraté
KDU-ČSL
dfsdf

Nacházíte se zde:

Měl autoritu, a přitom byl laskavý, znělo na besedě o opatu Tajovském

Únor 16, 2017

Humpolec – Křehká, a přitom vnitřně pevná osobnost. Tak ve zkratce Aleš Palán a Jan Paulas charakterizovali opata Bohumila Víta Tajovského na besedě, kterou k 105. výročí jeho narození v Humpolci uspořádali místní lidovci, Česká křesťanská akademie a Kanonie premonstrátů v Želivě.
imgp7043.JPGZhruba 120 posluchačů si v sále humpoleckého muzea nejprve vyslechlo úvodní slovo současného želivského opata Jaroslava Jáchyma Šimka. Ten zdůraznil, že jeho předchůdce měl povzbuzení pro každého, kdo za ním přišel. „Byla s ním radost být. Podle jeho vrstevníků ho utrpení prožité v 50. letech z přísného a tvrdého člověka změnilo v úžasného tátu. Měl jsem dar být u jeho umírání a jeho poslední výdech byl plný míru a odevzdání,“ svěřil se opat Šimek.
Následně už redaktoři Katolického týdeníku Aleš Palán a Jan Paulas promluvili o tom, jak knižní rozhovor s opatem Tajovským vznikal. Vzpomínali na to, že i když pro tehdy osmdesátiletého duchovního bylo nahrávání vysilující, buď v něm sám chtěl pokračovat, nebo o přestávce místo odpočinku vyřizoval korespondenci – mimo jiné navzdory špatnému zraku osobně psal gratulace všem lidem, které měl ve své obsáhlé „kartotéce“.
„Největším utrpením pro něj bylo, že ztrácel paměť – v lágrech mu totiž bachaři dávali do jídla skopolamin (halucinogen, který měl oslabit duševní sílu vězňů – pozn. red.),“ zmínil Aleš Palán. Na skoro 12 let tvrdého vězení přitom Tajovský nevzpomínal s nenávistí, což potvrdili i ti z přítomných, kteří se s ním setkali. Naopak podobně jako další duchovní v kriminále tlumil nenávist vězňů ke komunistům. „Je zajímavé, že v roce 1956 (při tzv. maďarských událostech, kdy se čeští komunisté báli povstání – pozn. red.) si ho bachaři neomylně vybrali jako rukojmího. I oni věděli, že i když není přísný a působí laskavě, má velkou přirozenou autoritu,“ podotkl Jan Paulas.
Při dotazech a vzpomínkách posluchačů došlo i na historky o tom, jak opatovi Tajovského jeho tehdejší spoluvězeň Gustáv Husák sliboval, že až bude prezidentem, dá mu amnestii. Zájem vzbudily i paralely s tragickým osudem číhošťského faráře Josefa Toufara – opat Tajovský totiž zemřel na den přesně 50 let od tzv. číhošťského zázraku, o kterém měl mimochodem tehdy referovat uvnitř církve. imgp7038.JPG
Na závěr autoři s úsměvem vzpomněli, jak nemohli najít vhodný titul knižního rozhovoru, snad jen „Paměti Létajícího opata“ (přezdívka V. Tajovského – pozn. red.). Trn z paty jim vytrhl až editor nakladatelství Torst, který si vzpomněl, že humpolecký rodák Jan Zábrana v jedné básni cituje slova Tajovského jako svého tehdejšího učitele o tom, že „člověk musí hořeti“. A titul byl na světě.

Trump je i protireakcí na Obamovu politiku, zaznělo na besedě

Leden 25, 2017

Pelhřimov – Na čtyřicet posluchačů si 25. ledna do pelhřimovské městské knihovny přišlo poslechnout ředitele Občanského institutu Romana Jocha. Tématem besedy byl Donald Trump, který byl právě uveden do úřadu amerického prezidenta.
petr_p1.jpgRoman Joch nejprve zmínil, že Barack Obama byl jako osoba velmi populární, ale bohužel už tolik nebyla populární jeho politika – a to zejména velká přílišná velkorysost vůči imigrantům a důraz na práva, až privilegování menšin. Dále podotkl, že Hillary Clintonová v kampani působila spíše jako naprogramovaný robot. „Proto lidé Trumpovi odpustili i vulgarity, brali to tak, že se nepřetvařuje – takže jeho vulgarita vlastně byla pro voliče plusem,“ řekl hlavní host besedy, kterou spolu s KDU-ČSL pořádala také pelhřimovská ODS.
Dalším důvodem Trumpova vítězství podle Jocha byl fakt, že se Clintonové nepodařilo dostat k volbám tolik černochů jako v minulých volbách. Trumpova snaha omezit imigraci byla lidmi oceňována jak z pohledu bezpečnosti (terorismus), tak ekonomicky, protože imigranti tlačí mzdy dolů a tím jsou konkurencí hlavně pro nižší a střední třídu – a právě ta za Obamovy vlády nijak „nepocítila“ ekonomický růst. Trump u lidí „zabral“ i tím, že navrhoval protekcionismus – cla na dovážené zboží. moje1.jpg
Kromě protekcionismu lze podle Jocha od Trumpa-prezidenta čekat konec idealismu v zahraniční politice, včetně snahy přinutit ostatní členy NATO podílet se spravedlivěji na společných výdajích.
Na dotaz, zda jsou politici tvrdšího ražení v dobách pocitu ohrožení či krize pro lidi přijatelnější, odpověděl Joch kladně. A uvedl příklad Winstona Churchilla, jehož popularita kulminovala za války a v době míru zase klesla. Další dotazy se točily kolem Trumpovy kritiky médií nebo ekologů, ale i jeho vztahu k Evropské unii. Co se týká protekcionismu, Joch upozornil na to, že ostatní země mohou jako protireakci naopak zavést cla na americké zboží. Jeden dotaz také směřoval na politickou korektnost. Ta podle hosta besedy znemožňuje pravdivou diskusi a tím i řešení problémů. „Černochů v USA je 14 %, ale jejich zločinnost je nadprůměrná a vzdělanost podprůměrná. Když se to řekne, tak teprve tehdy se s tím může něco začít dělat,“ zmínil Roman Joch.

Senožatská schůze měla největší účast v historii

Leden 19, 2017

Senožaty – Senožaty sice geograficky leží na okraji Pelhřimovska, ale v rámci KDU-ČSL patří k nejaktivnějším organizacím. Stejně jako předchozí roky se tam i letos (19. ledna) schůze konala v útulném prostředí fary, se sálavým teplem kamínek a s občerstvením, které přichystali místní.
20170119_180538_levo.jpgŽe senožatská organizace není uzavřenou organizací, dokládá fakt, že kromě dvou třetin členů KDU-ČSL přijalo pozvání i pět hostů-nestraníků. Tuto účast ostatně řídící schůze František Urbánek označil za nejlepší v historii. Z obecních záležitostí předestřel zájem na další spolupráci s farností, při které lidovci usilují o dokončení úprav fary tak, aby byla v pořádku po stránce stavební i funkční.
Jako úspěšnou akci František Urbánek ohodnotil loňský Farní den – s tím, že se ale nedaří pokrýt náklady spojené třeba se zaplacením hudby či zapůjčením skluzavky. Hlavní host setkání, krajský zastupitel Miroslav Houška, slíbil prověřit možnost zapůjčení nafukovacího hradu KDU-ČSL na Farní den 2017.
20170119_181232_right.jpgPoté Miroslav Houška informoval o loňských volbách do krajů a do Senátu a vyjmenoval volby letošní – včetně těch vnitrostranických. Účastníci schůze se shodli na tom, že je v rámci KDU-ČSL skoro zbytečné opakovat vnitrostranické volby (na úrovní místní, okresní, krajské i celostátní) každé dva roky. Proběhla i diskuse o tom, kdo by měl na kandidátce do sněmovny reprezentovat Pelhřimovsko.
Během obecnější rozpravy pak zazněla kritika prezidenta Miloše Zemana – hlavně za jeho zbytečné vtipy. Místní člen MVDr. Miroslav Pospíšil také napsal ministrovi životního prostředí dopis, ve kterém kritizuje podle něj nesmyslná nařízení státu, týkající se revize kotlů. „Opsat z kotle štítek, datum výroby a účinnost může i sekretářka z obecního úřadu, na to není třeba revizák, který si účtuje 800 korun,“ zaznělo. Dalším tématem diskuse byl také nedostatek dělnických profesí a řemeslníků mezi rodilými Čechy – záležitost, která se musí řešit už na úrovni rodiny a školy.

Pořádáme besedu o fenoménu Donalda Trumpa

Leden 18, 2017

Pelhřimov – Proč byl Donald Trump proti očekáváním zvolen prezidentem? Co od něj čekat a komu vadí? Na podobné otázky bude hledat odpovědi beseda, kterou pořádá pelhřimovská KDU-ČSL s místní ODS ve středu 25. ledna v 17 hodin v pelhřimovské městské knihovně.
trump_final_1.jpgHostem besedy je ředitel konzervativního Občanského institutu (OI) Roman Joch. „Americká střední třída za Obamovy vlády nepocítila ekonomický růst, proto byl favoritem voleb jakýkoli republikán. A Trump měl přidanou hodnotu v tom, že ze všech republikánů byl nejvíc proti ilegální imigraci. Nahrálo mu i to, že Amerika za posledních osm let svým způsobem „vycouvala“ ze světa a je vnímána jako lehká váha,“ uvedl mj. Joch. Podle něj je Trump příkladem postkřesťanského, novopohanského politika na pravici. „Pokud z pravice odstraníte křesťanský humanismus a univerzalismus, přesvědčení o vnitřní hodnotě každé lidské bytosti, zbude kmen, etnikum, rasa,“ dodal Joch.
Trump je téma, o kterém diskutují lidé různého věku i sociálního postavení. Proto jsme se na toto téma rozhodli uspořádat besedu, a to cíleně k termínu Trumpovy inaugurace. Romana Jocha jsme vybrali proto, že je to člověk, který se dlouhodobě zabývá americkou politikou,“ uvedl tajemník KDU-ČSL Jan Mazanec. Kuriozitou pelhřimovských lidovců je to, že jejich členem je i Antonín Smrčka, který žije v Novém Mexiku – a ten má na Trumpa docela kritický pohled, viz: http://pelhrimov.kdu.cz/lidovec-z-noveho-mexika-trump-je-jiny-kazdym-dnem/